Boldog Békés Karácsonyt, és Boldog Új Évet Kívánok
minden kedves olvasómnak.


PSZICHIKAI TÁMADÁSOK

Ebben a fejezetben szeretnék képet mutatni arról, hogy mennyi, és milyenféle ártalmaknak vagyunk kitéve. A „legártalmatlanabb” behatásoktól, a démonok megjelenéséig. Ezt nem félelem felkeltésként írom, egyszerűen az a célom vele, hogy nem árt tudni ezt sem.

Mindennapi életünk során mindannyian ki vagyunk téve lelki támadásoknak.  A lelki támadások valóságosak, az elme energiájának teremtményei. Ugyanakkor, amit az agy képes megteremteni, azt meg is tudja semmisíteni. Testünkön belül és magunk körül azonban rendelkezünk olyan természetes védelmi mechanizmusokkal, amelyek hatástalanítják ezeket a lelki támadásokat. Az elsődleges védelmi vonalunk az auránk. Amennyiben karbantartjuk ezt az energiamezőnket, semmiféle lelki támadás nem okozhat kárt nekünk. Ha azonban ez a védőpajzsunk olyannyira meggyengül, hogy repedések keletkeznek rajta, annak az lesz a következménye, hogy ezen erők némelyike áthatol védelmi vonalunkon. A lelki támadások még az aurát ért ilyen ostrom esetén is kontrollálhatóak, képesek vagyunk elhárítani a káros erőket és tökéletesen visszanyerni testi és lelki egészségünket. Ha azonban hagyjuk, hogy ezek az erők beépüljenek az auránkba, elkeveredjenek vele, akkor újabb és újabb lelki támadások áldozataivá válunk.
 
 Pszichikai (mentális, telepatikus) támadások kapcsán ne gondoljunk rögtön egy borzongatóan misztikus történetre. Naponta érnek minket pszichikai támadások, mint a negatív gondolataink, mások kellemetlen megjegyzései, média, környezetünk, stb. Tehát: saját tudattalan tartományunkból, szűkebb, vagy tágabb környezetünkből, vagy a realitás más dimenziójából.
Lényegüket a telepatikus szuggesztió képezi. (különböző formáinak vagyunk kitéve: hol élsz, milyen vagy, hogyan viselkedsz, hogyan gondolkodsz, milyenek az előítéleteink, milyenek az erkölcsi normáink, médiától, politikusoktól, a vallási ideológiától) hiszen ezek személyek vagy intézmények szándékosan és átgondoltan, vagy önkéntelenül alkalmazzák a szuggesztió eszközeit, és élnek i vele, gyakran visszaélnek az abban rejlő lehetőségekkel.

Mivel a szuggesztió a tudatos tartomány érintése nélkül épül be a tudatalattinkba, az idegen gondolatot idővel hajlamosak vagyunk sajátunkként elfogadni. A szuggesztiók nem csak idegen eredetűek lehetnek, azokat önmagunkban is elültethetjük, és sajnos el is ültetjük. Autoszuggesztiónak hívjuk.
Az idegen és az autoszuggesztió között a különbség az, hogy az idegen szuggesztió más személy tudatában fogalmazódik meg, majd valamilyen formában és módon, verbálisan, írott szöveg formájában, vagy mentális telepatikus úton beépül a tudatunkba.
A szuggesztió akkor hatásos, ha olyan gondolatcsírákat ültet el bennünk, amely a célszemély eredetileg is meglévő, a mély tudatában száműzött hajlamait és késztetéseit erősítik fel. Következésképpen a pszichikus támadás elleni leghatékonyabb, legalapvetőbb, ám legnehezebb védekezési módszer, a negatív gondolatainktól (pl. mások bírálatai, ellenőrizetlen indulatok, önbecsülési és önértékelési zavarok, gátlások, stb.) való megszabadulás, továbbá minden olyan alacsonyrendű ösztönkésztetés (pl. agresszivitás, élvhajhászás stb.) felszámolása, amely táptalajt adna a negatív tudatalatti szuggeszciónak. 
Ez egyébként akkor is előnyünkre válik, ha semmiféle telepatikus vagy asztrális támadás nem fenyeget bennünket.

Okai: a pszichikus támadások okai egyértelműen az ártani vágyás, melyet táplálhat irigység, bosszúvágy, a mások feletti hatalom gyakorlásának vágya, de gyakori a szexuális indíttatás is. Nem szükségszerűen szándékos, történhet önkéntelenül is.

Típusai: Legenyhébb típusa a spontán, közönséges támadás. (egy környezetünkben élő ember dühkitörése, amelynek során a kibocsátott negatív energiaminták felénk irányulnak.
Ez a támadás különösebb védekezést nem igényel, elég, ha nem reagálunk rá.
Lényegesen ártóbb formája, a negatív programok beültetése, amelyek a megcélzott személyben pszichés vagy mentális síkon zavart keltenek. Elbizonytalanítják, kisebbrendűség érzetét keltik fel benne, melynek következményében az illető személyisége torzul, pszichés zavarok lépnek fel nála. (gátlásossá, visszahúzódóvá válik, szorongó lesz, és képtelen kibontakoztatni képességeit) Az alapvető védekezési mód, a negatív környezetből való kiszakadás.

A pszichikai támadások egyértelműen szándékos formái az átok, és a mágikus praktikák ártó céllal való alkalmazása. Ez utóbb említett módjai igazából csak akkor jelentenek valódi veszélyt, ha a háttérben egy igazi felkészült mágus áll. Ennek pedig az esélye, hogy életünk során valóban kapcsolatba kerüljünk egy igazi mágussal, igen kicsi.
Más a helyzet az úgynevezett megszállókkal. Ezek vélhetően azok közül az elhunytak közül kerülnek ki, akik valamilyen oknál fogva (pl. az érzéki világ iránti leküzdhetetlen vonzalmuk miatt) nem léptek át az új létezési formájuknak megfelelő dimenziósíkba, hanem továbbra is az anyagi sík közelében tartózkodnak. A téma kutatói kiderítették, hogy a megszállók válogatnak. Olyan személyek aurájára tapadnak rá, akikben a kérdéses hajlam, ha rejtve is, de megvan, és ilyenkor nem kell mást tenniük, csak felerősíteni azt. Továbbá potenciális célpontok az alacsony energiaszintű, gyenge aurájú emberek.

Hatékony védekezési módszer mindkét esetben –különösen az utóbbinál- az aura megerősítése.
Nem könnyű egyértelműen megállapítani, hogy adott esetben valóban pszichikai, illetve asztrális támadásról van e szó, vagy valamiféle pszichés zavarról. (pl. depresszió, fóbia, hisztéria) mivel az egyes esetekben a fellépő tünetek és tünetcsoportok között gyakoriak az átfedések.

Az okkult támadások jellegzetességei közé tartozik a tárgy nélküli félelem, az állandó szorongás, a kellemetlen testi és lelki érzetek, alvászavar, nyomasztó, visszatérő álmok, nyomás és feszültség a has tájékán, idegkimerültség, az érzékek zavarai (hallucináció) téveszmék, (üldözési mánia) idegen befolyásoltság érzése. Ám az ilyen, vagy hasonló tünetek vagy tünetcsoportok hátterében számos más egyéb ok is állhat.
A tünetek fellépésekor így először is azt kellene tisztázni, hogy azok pszichikus támadásra vezethetőek e vissza, vagy máshol kell keresni a gyökereit. Ennek megválaszolása már csak azért sem mindig egyértelmű, mert a kérdés eldöntésében legilletékesebb szakemberek döntő többsége egyszerűen nem ismeri el a pszichikai/asztrális támadás jelenségét, következésképpen a vizsgálat során figyelembe sem veszik azt, mint a tünetek lehetséges okát.

Az asztrális támadásoknak a már felsorolt szubjektív módon érzékelhető tünetein kívül, léteznek objektív tünetei is. Ilyenek a testen megjelenő külsérelmi nyomok, (sebek, ütésnyomok) amelyek minden látható külső beavatkozás nélkül jelentkeznek, majd spontán módon el is tűnnek. Gyakran határozott alakjuk van. Az erre a parajelenségre adott egyik magyarázat szerint ilyesmire akkor kerül sor, amikor az éteri testet ért asztrális támadás ereje eléri azt a határértéket, amelyen túl már a fizikai test is részesévé válik a történésnek. Ilyen intenzitású agresszió azonban csak ritkán fordul elő.

A védekezés módjai:
Adott esetben csupán annyiból áll, hogy nem reagálunk rá, más esetekben a környezetből való kiszakadás jelenti az önvédelem leghatékonyabb módját. Amikor erre nincs lehetőség, vagy a támadás jellege megköveteli, más védekezési módot kell választani. Ezek mindegyike az aura megerősítésével függ össze.

  • Helyiségek, zárt terek tisztítása, energetikai védelme
  • Az aura megtisztítása és megerősítése
  • Önvédelem energiapajzzsal
  • Reiki zuhany
  • Reiki aranykupola
  • Önhipnózis (autószuggeszció 

Lelki támadások

A legtöbb lelki támadást a környezetünk erőire való fogékonyságunk és az általunk létrehozott negatív energiák okozzák. Mindannyian rendelkezünk azzal a képességgel, hogy pozitív, illetve negatív energiákat sugározzunk ki magunkból és azzal a képességgel is, hogy elzárkózzunk az ilyen energiák elől.
A negatív gondolkodásra ennek az ellenkezője igaz. A negatív gondolkodás energiái a lelki támadások által számos gonosz tettet okoztak, melyeket olyan tudatlan személyek kezdeményeztek, akik ráhangolódtak ezekre a negatív gondolatokra és végre is hajtották az általuk sugallt tetteket.
Csakis mi vagyunk felelősek azért, hogy pozitív vagy negatív energiákat teremtünk-e. Mind a pozitív, mind a negatív erők részt vesznek személyes energiamezőnk ((vibrációnk) kialakításában és kapcsolatban állnak velünk a minden anyagot kormányzó elektromágneses energia révén.
Energiavámpírok
Az efféle személyek látszólag gyakran baráti viszonyban állnak áldozataikkal, akiken egyértelműen megfigyelhetőek az energia elszívásának klasszikus jelei.
A tipikus tünetek: általános kimerültség, motiváció- és energiahiány, kóros soványság, sápadt arcbőr, általános gyengeségérzet
Az ilyen áldozatok általában könnyen befolyásolható emberek. A domináns fél (az energiavámpír) mindig megakadályozza, hogy az áldozat sikeres kezelésben részesülhessen, vagy, hogy elsajátíthassa a megfelelő védekezési technikákat. Az energiavámpírok többsége jóhiszemű, normális ember. Olyan boldogtalan emberek ők, akik áldozataik energiaforrásainak telepatikus megcsapolásával okoznak nekik sérüléseket. Ha egyszerűen csak elválasztják egymástól a két adott személyt, az azonnali pozitív változásokat eredményez az áldozat életében

Ahhoz, hogy felismerd a lelki támadások tüneteit, és képes legyél semlegesíteni őket, kellő szellemi nyitottságra van szükséged. A lélek vagy a tudatalatti ellen intézett támadások lényege a telepátiában rejlik. Az univerzumban létező láthatatlan erők, démoni szellemek, a fekete mágia termékei, barátaid, családod, munkatársaid vagy szomszédjaid negatív gondolatai és érzelmei is felelősek lehetnek ebben. A lényeg az, hogy ezek a negatív energiák telepatikus módon jutnak el a tudatalattinkba.
Ha levéded magad az ilyen támadások ellen, azok semmiféleképpen nem tehetnek kárt benned, akárhányszor vagy is kitéve ezeknek a negatív erőknek.  
A legtöbb lelki támadás az asztrál síkról indul ki. A számtalan fizikai, mentális, érzelmi és spirituális erő e találkozóhelye a hangokkal, színekkel, szagokkal és a földi sík természetes jelenségeivel együttműködve a negativitás folyamatos korlátját hozzák létre.

A lelki támadások kategóriái

Szemmel verés A rossz kívánság a lelki támadás legegyszerűbb formája. Az áldozat „szemmel verésének” vagy egyetlen pillantással történő „megbabonázásának” technikáját „ártó pillantásnak”-nek nevezik.  A fekete mágiának ez a formája új jelentést adott a „ha egy pillantással ölni lehetne” kifejezésnek. Az ártó pillantás két fajtája: az egyik akaratlan, tulajdonosa nem képes tudatos ellenőrzést gyakorolni felette. A másodikat a szándékos rosszindulat hozza létre. 
Az univerzum általános negatív erőitől származik. Ezt a csoportot a reklámok, az utcai elárusítóhelyek, az életünkben részt vevő emberek által ránk rakott különféle 'terhek', a rablásokról és egyéb bűntényekről szóló hírek és az ezekhez hasonló dolgok alkotják.
A támadások második leggyakoribb típusa testetlen lényektől ered. Ezzel a kifejezéssel olyan lényekre vagy lelkekre utalok,amelyek valaha emberek voltak, de jelenleg két élet között vannak. Ezeka szellemek vagy kopogó szellemek (poltergeistek) gyakran hazajáró lelkek. Lehet, hogy egy elhagyott szeretőről van szó vagy egyszerűen egy traumatikus halállal távozott lélekről, aki nem lépett be a tiszta, fehér fénybe. Az ilyen szellemek általában nem rossz szándékúak, de barangolásuk közben hatalmas mennyiségű negatív energiát sugároznak ki magukból.  
Az ártó szándékú gondolatok kivetítésének technikája, más néven fekete mágia. Ide tartoznak a sötét praktikákat űző emberek vagy csoportok által előre kitervelt támadások, pl. a woodoo.  
Démoni erők. Ez a legveszélyesebb csoport, sosem voltak emberek, a gonoszságot testesítik meg. Fő céljuk, hogy hatalmukba kerítsék az ember testét és lelkét. A lelki támadások gyakrabban fordulnak elő az intuitív, kreatív, empatikus, illetve szellemileg sérült, vagy nagymértékben befolyásolható emberek körében.  

Asztrális összecsapások. Az asztrális test ellen elkövetett bármilyen támadás vagy az asztrális testet ért trauma zavart okoz az étertestben és ez látható jegyeket mutat a fizikai testen.

A kísértetek és a démonok közötti különbség 
A közhiedelemben többek közt az a téves elképzelés él, hogy a kísértetházban lezajló események, illetve a megszállások csakis a kísértetek művei lehetnek. A kísértet vagy szellem az emberi életek között vándorló emberi lélek. A démoni szellemek azonban soha nem voltak emberi lények, ők pusztán bukott angyalok. Az Ószövetség és az Újszövetség több mint háromezer alkalommal tesz említést angyalokról és démonokról. Ezek az írások a démoni lények eredetének legmegbízhatóbb forrásai. 
A démoni megszállottság szintjei    
A démoni aktivitás három szintjét különböztethetjük meg.
Ezek: az infesztáció, (megfertőzés) a leigázás, illetve a test birtokba vétele. Bizonyos ritka esetekben az ilyen aktivitás halállal is végződhet. Ha az ember nem hív segítséget a démon megállítására, és a háborgatás folyamatát annak végkifejletéig engedik fajulni, megfelelő sorrendben e szintek mindegyike bekövetkezik. 
Infesztáció 
A megfertőzési szakaszban a fő stratégia a félelemkeltés; a negatív lelki energia gerjesztésével a démon meggyengíti az emberi akaratot. A megfertőzés fázisában a démon megmagyarázhatatlan jelenségek segítségével kelt félelmet az emberekben. Tevékenysége különösen az éjszaka pszichikusan érzékeny óráiban hatékony, este kilenctől hajnali hatig, és a csúcspontját hajnali egy és öt óra között éri el. A démon legelső tettei pontosan hajnali három óra körül a legvalószínűbbek. Ez a szimbolikus idő a démon „fényes nappalának” dele, amely kifejezetten gúnyolódási szándékról tanúskodik, hiszen ez pontosan a hagyományosan Jézus halála pillanatának tartott időpont ellentéte. Ha egyszer a megfertőzés megkezdődött, akkor napnyugta után bármikor számíthatunk arra, hogy kezdetüket veszik a különböző megmagyarázhatatlan jelenségek. A démoni erők a fény jelenlétében nem képesek tevékenykedni. A fertőzött környezetben lévő ember minden kétséget kizáróan érezni fogja valami „másnak” a jelenlétét a házban.
Leigázás 
A megfertőzés egy ház gonosz erők által történő látogatása, a leigázás pedig egy emberi lélek megszerzésére irányuló kísérlete a démoni erőnek. A leigázás során a megtámadott lélek hihetetlen jelenségek áradatával találja szemben magát, vagy rejtett lelki támadások áldozatává válik; minden arra irányul, hogy egy hatalom megtörje szabad akaratát. A démoni erők a leigázás folyamatában arra törekszenek, hogy az egyén elveszítse hatalmát saját akarata felett, vagy, hogy szabad akaratát egy pillanatra megtörjék, így nyitva ajtót a megszálláshoz, mivel ilyenkor az ember szinte „hellyel kínálja” a démont. A leigázásra készülő szellem ebben a szakaszban azt a stratégiát követi, hogy olyan rettenetes jelenségekkel áll elő, melyek lehengerlik a tudatot, így csaknem teljes mértékben megtörik a szabad akaratot és a tűrőképességet. Ez már egy jóval veszélyesebb szakasz: ha a megfertőzés és leigázás befejeződött, a megerősödött negatív entitás beléphet az áldozatba.
A külső leigázás könnyen megfigyelhető esemény; a démon olyan játékot űz a fizikai világgal, amely félrevezeti és megrémíti az áldozatot. Állati erőt vonultat fel, hogy megrémítse a ház lakóit. Az öt érzéket visszataszító és rémisztő ingerekkel telíti.            Ezek: undorító szagok, hátborzongató nyögések, vérfagyasztó sikolyok, kopogások, kalapálás, ziháló légzés, mágikus suttogások, lépések hangjai. A szoba hőmérsékletének hirtelen változásai, rémisztő víziók stb. A diabolikus ostrom során létrejöhetnek továbbá materializációk, dematerializációk, teleportáció, levitáció – tárgyaké éppúgy, mint személyeké
A leigázás a családnak csak egy vagy két tagjára irányul. A démoni erők könnyebb prédának tartják a nőket, mivel azok szenzitívebbek és nyitottabbak, mint a férfiak. A belső leigázás érzelmi és pszichológiai támadás, amelyet az egyén gondolkodási módjának teljes megváltoztatása motivál. Ilyenkor arra épül a leigázó démon stratégiája, hogy úgy manipulálja a személy tulajdonságait, hogy rossz szokásai egyre erősebbekké váljanak, és némelyik a „bűn” kategóriájába vagy önpusztításba forduljon át. A démoni erő, mint a bűn teremtménye, az embert is bűnössé akarja tenni, hogy magával rántsa arra a szintre, ahol minden élet megszűnik. 
Testbitorlás 
A test bitorlásának fázisa a legrövidebb, de egyben a legveszélyesebb is. Ezt a szakaszt rendszerint csak a magasabb szintű démoni erők képesek beteljesíteni. A démon teljes mértékben kisajátítja az áldozat testét. Ha bármilyen oknál fogva nem sikerül beteljesítenie cselekedetét, akkor arra készteti áldozatát, hogy gyilkoljon, vagy vessen véget saját életének, esetleg mindkettőt tegye meg. Ritkábban előfordulhat spontán égés is – az áldozat teste lángok martalékává válik, csak hamu marad belőle –, vagy a személy teljes dematerializálása. A múlt században több mint száz esetben jegyeztek fel ilyen spontán égéseket.

LELKI VEZETŐK – A JÓ FIÚK 

Egészen idáig a gonosz erők igen sok és különböző fajtáját vizsgáltuk. Nem szeretném, ha ezzel azt a benyomást kelteném, hogy a világegyetemben lebegő minden lény a degeneralitás testvériségének tagja. Rengeteg lelki vezető van, Mesterek, angyalok, más pozitív, test nélküli lények, akik képesek lelki védelmünkben segíteni bennünket, és hozzájárulnak általános spirituális fejlődésünkhöz
Saját spirituális védelmed megerősítése és a kapcsolatba lépés saját magasabb rendű éneddel részei a lelki támadások elleni kezeléseknek. Képesek vagyunk kapcsolatot teremteni magasabb rendű énünkkel, valamint Mestereinkkel és Őrzőinkkel, hogy spirituális segítséget kapjunk tőlük. Ezt a segítséget azonban kérnünk kell. Magasabb rendű énünk lelkünk tökéletes részét testesíti meg. A Mesterek és Őrzők, más néven szellemi vezetők feladata az, hogy segítségünkre legyenek spirituális fejlődésünkben. Ebbe az is beletartozik, hogy megvédjenek bennünket a lelki támadásoktól.


Felhasznált irodalom: Dr. Bruce Goldberg: EnergiavámpírokA bőr élettana


 Kép forrása: google kereső

A bőr az emberi test legnagyobb szerve. Számos fontos feladatot lát el, többek között szabályozza a testhőmérsékletet, fenntartja a víz és ion egyensúlyt, valamint érzékeli a fájdalmas és kellemes ingereket. A bőr megakadályozza, hogy veszélyes anyagok jussanak a szervezetbe, és védelmet jelent a napsugárzás káros hatásaival szemben.  

Szerkezete és funkciója

A bőr három rétegből áll, és minden egyes rétegnek speciális feladata van.

Hám (epidermisz): A bőr vékony, ellenálló, legkülső rétege az epidermisz. Vízhatlan, és amennyiben nincs rajta sérülés, megóvja a szervezetet a baktériumok, vírusok és más testidegen anyagok behatolásától. Az epidermisz a sérüléstől szemben is védi a szerveket, izmokat, idegeket és ereket. A felszínt borító elszarusodó laphám ellenálló, rostos szerkezetű fehérjéből áll, melyet keratinnak hívnak, és amely a haj és a köröm felépítésében is részt vesz.  

Irha: A bőr, következő rétege a dermisz (irha), mely nem más, mint vastag és rugalmas rostok alkotta vastag szövedék (többnyire kollagén és fibrillin fehérjék alkotják), és amely biztosítja a bőr rugalmasságát és szilárdságát. A dermisz idegvégződéseket, mirigyeket, szőrtüszőket, ereket tartalmaz. A dermisz erei táplálják a bőrt, és részt vesznek a test hőszabályozásában.  

Bőralja: A dermisz rétege alatt helyezkedik el a bőralja, mely védi a szervezetet a hő-, illetve hideghatásoktól, párnázó funkciót lát el és energiaraktárként is szolgál. A zsírt, az úgynevezett zsírsejtek tárolják, melyeket rostos kötőszövet vesz körül.  

Az öregedés hatásai

Akár tetszik, akár nem, egy személy korát és vonzerejét a bőrének kinézetével társítjuk. Azzal, hogy többet megtudunk a bőröregedés folyamatáról, azt is megérthetjük, hogy hogyan tudunk késleltetni és csökkenteni néhány természetes bőröregedési folyamatot. 

A bőr az emberi élet során állandóan változik. Az öregedés során a bőr egyre jobban elvékonyodik, és végül ráncos lesz, a zsírszövet vastagsága csökken.
Az öregedés a hám, és bőralja elvékonyodásához vezet. A szervezet elveszíti a bőr alatti zsírszövet nagy részét, kivéve a comb és a has területén, ami csökkenti a hideg elleni védelmet. A bőr veszít rugalmasságából, és szárazabbá válik. Az idegvégződések száma lecsökken, így az érzékelés tompul. Idővel a verejtékmirigyekből és a véredényekből is egyre kevesebb található, így romlik a hő leadási képesség is. A bőr védtelenebbé válik az ultraibolya sugárzással szemben.  
A bőrt hosszú ideig érő napfény ultraibolya sugárzása felelős a finomabb és a durvább ráncok kialakulásáért, a rendellenes bőrelszíneződésekért, a barna és vörös foltokért, illetve a napfénynek kitett területen kialakult durvább bőrfelszínért.


Sok tényező, külső és belső egyaránt, bőröregedést okoz. Ezeket a tényezőket három fő kategóriába sorolhatjuk:  

Biológiai öregedés
A biológiai öregedés a testen belül előforduló természetes, gyakran genetikusan meghatározott változások okai.  A biológiai öregedés néhány tényezőjét szerencsére lehet kontrollálni.   Az antioxidánsokban gazdag gyümölcsökből, és zöldségekből álló egészséges táplálkozás, a tápanyagok megfelelő alkalmazásával segíthetünk abban, hogy, a biológiai öregedésnek csökkentsük az intenzitását.
  
Környezeti hatások okozta öregedés
A környezeti hatások okozta öregedés annak eredményeként jelenik meg, hogy naponta több milliárd szabadgyök ér minket, különböző forrásokból:  ultraibolya sugarak, szennyeződések, dohányzás, szélsőséges időjárási viszonyok és külső stressz. A sejt szerkezetében évek alatt felhalmozódott külső stressz idő előtti bőröregedést okoz. 

Táplálkozás, és bőröregedés.
Ugyanúgy, ahogy testünk az egészséges ételekből elkészített változatos táplálkozás széles körű tápanyagainak rendszeres bevitelére támaszkodik, bőrünk egészsége szintén az elfogyasztott ételek minőségétől függ. 

 Az A-, C- vagy E-vitamin –, segítenek a bőrnek, hogy felvegye a harcot a szabadgyökök ellen, továbbá a telítetlen olajok, a vitaminok és ásványi anyagok bevitele szintén fontos a bőr egészségéért. A friss gyümölcsökben és zöldségekben és egészséges zsír- és fehérje forrásokban gazdag táplálkozás segít, hogy szervezetünk, és bőrünk  megkapja azt, amire szükség van. 
A tiszta víz gyakori fogyasztása nemcsak egészségesen tartja a szervezetet, hanem hidratálja, és rugalmasan tartja a bőrt. Igyunk naponta legalább 2 liter vizet, hogy szervezetünket és bőrünket megfelelően hidratálva tartsuk. 
Forrás: Drinfo.hu

A naponta végezendő ápolás mellett, a bőrnek magasabb szintű igényei is vannak.

Ezek a következők: 
Radírozás, hámlasztás, táplálás, (maszkok, pakolások) tonizálás.

Nézzük sorban ezeket a lépéseket, a teljesség igénye nélkül. 

A bejegyzésben közreadott alkalmazásokat mind kipróbáltuk, használjuk rendszeresen évek óta családon belül. Ezzel együtt, vagy ennek ellenére, nem tudom vállalni a felelősséget, a hatékonyságuk érdekében. Mindenkinek ki kell próbálnia, hogy számára, a saját bőrtípusának melyik a megfelelő otthon előállított készítmény hatásos alkalmazása.

Felhasznált irodalom a bejegyzések alatt: 
Természetgyógyászati tanulmányaim alatt készült jegyzetek és tananyagok.

ArcradírHasználata fakó és durva bőrre ajánlott. A radírozás lecsiszolja a bőr felszínét, így az arcbőr frissé és sugárzóvá válik. Ezt hetente kétszer, alapos tisztítás után kell elvégezni. 

A bőrradír fontos szerepet játszik szépségünk megőrzésében. Amellett, hogy eltávolítja az elhalt hámsejteket, serkenti a vérkeringést, és selymessé varázsolja a bőrt. Elősegíti a sejtmegújulást, ami puha és egészséges bőrt eredményez. Emellett, a leradírozott bőr, utat enged a különböző hatóanyagok felszívódásához.
Az arcradíroknak számos otthon elkészíthető változata ismert. A házilag készített arcradíroknak minimum kettő összetevőből kell állniuk. Kell egy úgynevezett hordozóközeg, melyre legalkalmasabb a joghurt vagy az olívaolaj. A másik, lehet só, cukor, zabpehely vagy dió. Ezek felelnek meg a legjobban, az elhalt hámsejtek eltávolításáért.
Joghurtos-zabpelyhes arcradír: 1 evőkanál joghurtban keverjünk el kevés zabpelyhet és korpát. A joghurt azért jó alapanyaga a házilag készített arcradíroknak, mert táplálja az arcbőrt. A szemcsés összetevők pedig segítenek az elhalt hámsejtek eltávolításában.

Tejfölpakolás - tejfölös bőrradír

A tejfölöspohár aljában hagyjunk egy picike tejfölt. Adjuk hozzá egy negyed citrom levét, és egy jókora teáskanál mézet. A citromlé helyett pattanásos, problémás arcbőrűek almaecetet is tehetnek bele. Kenjük fel maszknak az arcunkra, és hagyjuk addig hatni, míg el nem készül a vacsora. Almaecettel, majd bő vízzel mossuk le.

 A tejfölpakolás nem csupán serkenti az öregedő bőr fiatalodását, hanem egyben bőrradírként is szolgál. Kb. 5 dkg élesztőt keverjünk össze annyi tejjel vagy tejföllel, hogy lágy, krémes masszát kapjunk. Ezt kenjük rá megtisztított arcunkra.  Addig hagyjuk rajta, amíg megszárad, és enyhén nedves kézzel dörzsöljük le.  Az élesztővel lejönnek az elhalt hámsejtek, és  a  B-vitamin  kívülről is bejut arcbőrünkbe.

Hámlasztás


Amikor a káros környezeti hatások és a belső öregedés elkezdi zavarni az egészséges bőrsejt-megújulást, a hámlasztás létfontosságúvá válik. A hámlasztás eltávolítja az elhalt sejteket, így a bőr simábbnak, fiatalosabbnak látszik. A hámlasztást havonta egyszer vagy kétszer, alapos tisztítás után kell elvégezni. 

A hámlasztás, bár természetes hatóanyagokkal történik, bőrpirosodást okozhat. Ezért, válassz olyan időpontot, amikor nem kell sehova sem menned már az nap.  Így, ha véletlenül kipirul a bőröd, akkor lesz ideje megnyugodni.
Az almában, az ananászban, szőlőben, citromban, mangóban, eperben, és több gyümölcsben, zöldségben is megtalálható a gyümölcssav vagy más néven az alfa-hidroxisav rövidítve AHA, amely fokozza a bőr nedvesség megkötő képességét így bőrünk fiatalabb, bársonyosabb és rugalmasabb lesz.
Szinte egész évben kaphatóak „savas” gyümölcsök, így a hozzávalóból magadnak is készíthetsz hámlasztó pakolást.
Mivel egy picit „drasztikus” eljárásról van szó, ügyelj arra, hogy a pakolást csak a megtisztított, enyhén nedves arcbőrre vidd fel, és a lemosás után ne feledkezz meg az arc hidratálásáról!

A legtöbb déligyümölcs jó hámlasztó, és kíméletes az érzékeny bőrhöz is

A mangó pl. nemcsak hámlasztó, hanem tápláló pakolás is, a gyümölcs ugyanis tele van vitaminokkal, melyek energiával töltik meg a bőrt, és eltüntetik róla a fáradtságot.

Elég, ha veszünk, pár szép egészséges gyümölcsöt majd pépet készítünk belőlük és ezt kenjük fel arcunkra, nyakunkra. Hagyjuk,5-10 percig hatni, majd langyos vízzel mossuk le.
A hámlasztás alatt, enyhe bizsergő, csipkedő érzést tapasztalhatunk, amely kis bőrpírt is okozhat, de ne ijedjünk meg, ez annak a jele, hogy hat a gyümölcssav.

A paradicsom kiváló hámlasztó. (a paradicsomsavat használják a profi kémiai hámlasztáshoz is). Kefirrel, joghurttal lehet lazítani.
A paradicsomot magozd ki, törd pépessé, majd keverd össze a kefirrel, vagy joghurttal. Vidd fel az arcra, és hagyd fent 10-15 percig. Mosd le, majd hidratáld a bőrödet.

A paradicsomot összetörjük villával, majd úgy ahogy van, egy szűrőn átpasszírozzuk. A fennmaradt húst, én maggal együtt viszem flel az arcra, mert amikor megszárad, egyúttal radírozó hatással is bír. A paradicsomlét folpakkal lefedve, a hűtőben eláll 2-3 napig, ez jó lehet a másnapi arcfrissítéshez. A hámozás közben, kis félhold alakú paradicsomhéjakat folpakkba tekerve lefagyaszthatod, bármikor jól jöhet SOS segítségnek.

Almás hámlasztás

Egy alma, egy kis poharas joghurt, két teáskanál nagy szemű Himalaya kristálysó, vagy tengeri só.
A reszelt almát elkeverjük a joghurttal és a sóval. Mindkét alkotó savas kémhatású, leoldják a már elhalt hámsejteket. Negyed óra elteltével lemossuk, és hidratálókrémet használunk.Zabpelyhes hámlasztás

3 evőkanál durvára őrölt zabpehely, két evőkanál citromlé 3 evőkanál natúr joghurt. A pakolást hagyjuk fent 15 percen keresztül, majd bő vízzel öblítsük le, és hidratálás!