A reiki rövid története


A Reiki eredete Atlantiszi korba vezethető vissza, majd Tibetben alkalmazták, Japánban, és onnan átkerült Amerikába, és utána Európába.

Ezt a több ezer éves technikát fedezte újra fel Dr. Mikao Usui. Usui 1865-ben, Japánban született. Családja a Chiba szamuráj család 11 generációin keresztül élt itt, és 750 évre visszamenőleg Japán leghíresebb harcosinak számítottak. Usui élettörténete a mai napig nem tisztázódott, de a híres legenda így szól:

Kyoto városában Usui mester szentbeszédet tartott, és az előadás után két tanítványa megkérdezte tőle, hogy megtörténhet e, a kézrátétes gyógyítás, és hogyan kell alkalmazni? Mivel Usui nem tudott erre válaszolni elhatározta, hogy utánajár ennek a dolognak. Elutazott Amerikába, és Chikágóban az egyetemen filozófiát, teológiát, és a biblia értelmezését tanulmányozta 6 éven át. Remélte, hogy ez majd közelebb viszi a titok megoldásához. Nem sikerült neki közelebb kerülnie a megoldáshoz. Haza utazott Japánba, és hinduizmussal, és buddhizmussal kezdett foglalkozni, mert értesült róla, hogy Buddha is végzett hasonló gyógyításokat. De ezek a tanulmányok sem hozták meg számára a választ a kérdésére. Ez után meglátogatott minden buddhista templomot és kolostort. 3 évet töltött egy Zen Buddha templomban, amelynek a legnagyobb volt a könyvtára. Elolvasta az összes ősi indiai szútrát melyek le voltak fordítva japán nyelvre, ám mindhiába. A titok, továbbra is titok maradt.

A lelkiismeretes tanár elbizonytalanodott, és kezdte belátni, hogy kilátástalan vállalkozásba fogott. Már éppen elhagyni akarta a templomot, mikor a főapát a tudomására hozta, hogy vannak még ősi szanszkrit iratok, de nincsenek lefordítva japán nyelvre. Megtanulta a szanszkrit nyelvet. Fáradozása nem volt hiába való, mert talált feljegyzéseket, írásokat Buddha gyógyításairól, ám nem tudott velük mit kezdeni. Ekkor elhatározta, hogy meditálni fog, bízva abban, hogy megvilágosodik az elméje. A főapát áldásától kísérve, 1 tömlő víz, és 21 darab kavics társaságában felment a Kuryama hegyre elmélkedni. 20 napig nem történt semmi. A 21. nap reggelén egy fénylő gömbre lett figyelmes, mely nagyon gyorsan közeledett felé, és pontosan a homloka közepén találta el. Az ütközéstől csodálatos látomásai támadtak. Mindent ragyogó szivárványszínben látott. A színek lecsillapodása után fehér háttér előtt aranyszínű szanszkrit írásjelek jelentek meg előtte, melyeknek ebben az elmeállapotban azonnal felfogta értelmét. Még egy felszólítást is hallott, hogy emlékezzen mindenre, amit z imént látott.

Miután magához tért, elindult lefelé a hegyről. Megbotlott és felsértette a lábujját. Néhány percre ráhelyezte a kezét, és megtörtént az első csodálatos gyógyítás: a vérzés elállt, a seb begyógyult. Usui a koldus negyedbe ment gyógyítani, mert úgy gondolta, hogy ők majd értékelni fogják az önzetlen segítséget. Tokió nyomornegyedében telepedett le, gyógyításaiért nem kért cserébe mást, csak annyit, hogy dolgozzanak. 7 évet töltött itt, majd visszament az apátságba, hogy beszámoljon tapasztalatairól. Az apáttal együtt arra a következtetésre jutottak, hogy ezt a gyógyítást nem szabad a továbbiakban ingyen adni, mert akkor az emberek nem értékelik igazából azt. Hogy ki kell dolgozni a reiki alapelveit, mert ez majd a helyes irányba tereli az embereket. Tanítást kell adni az embereknek, meg kell őket tanítani, viselkedni, ettől majd megnyugszanak, és kiegyensúlyozottak lesznek. „ Csak most, ebben a pillanatban”. Mert ha ezt életük minden pillanatában elmondhatják, akkor már mást nem is kívánhatnak. Így született meg a Reiki 5 spirituális alapelve.

PONT MA

NE MÉRGELŐDJ

NE AGGODALMASKODJ

BECSÜLETTEL MUNKÁLKODJ

LÉGY HÁLÁS MINDENÉRT

TISZTELJ ÉS SZERESS INDEN ÉLŐT

Ez után a két szent életű férfi megállapodott abban, hogy a tanítást terjeszteni kell. Usui hosszú zarándokútra indult, követőket toborzott, gyűjtötte a tanítványait. Követői közül, 18-at mesterré avatott. Legkedvesebb tanítványát Dr. Chujiro Hayasihit, nem sokkal halála előtt utódjául választotta, és kinevezte a Reiki nagymesterévé.

DR CHUJIRU HAYASHI tengerésztisztként ment nyugdíjba. 1925 körül, 47 éves korában kapta meg a Reiki Mester beavatást Dr. Usuitól. Dr. Hayashi folytatta Dr. Usui hagyományait, utazásait, tanításait és életét a Reikinek szentelte. Usui éeltében még nem volt részekre, illetve fokazotakra osztva a Reiki oktatás. Hagyományőrző iskolákban, ma sincs. Hayashi három részre osztotta a tanítást, ugyan ez a rendszer terjedt el nyugaton is. A Reiki kézrátétes gyógymódját Hayashi dolgozta ki, hogy hatásossága minél jobb legyen, és bárki képes legyen megtanulni. Tokyóban klinikát nyitott, ahol tanították a Reikit, és gyógyították az embereket. Dr. Hayashi nevét nem ismerné senki, ha 1935-ben Takata asszony nem jelent volna meg az életében.

HAWAYO TAKATA MESTER 1900. december 24-én született Hawaii Kauai szigetén. Szülei japán bevándorlók voltak, apja a cukornád ültetvényeken dolgozott.

Takata asszonynál daganatot, epekövet és vakbélgyulladást állapítottak meg. Műtétet javasoltak neki. Hazautazott Japánba, ahol megkérdezte orvosát, tudna e valami más módszert ajánlani neki a műtéten kívül? Az orvos ismerte Dr. Hayashi Reiki klinikáját, és mesélt róla Takatának. Takata azelőtt sosem hallott a reikiről, nem is ismerte, de elhatározta, hogy tesz egy próbát.

A klinikán kezelést kapott. A Reiki gyógyítók kezükkel felismerték mi a baj, az orvossal majdnem megegyező diagnózist állítottak fel. Ez bizalmat adott Takatának. A 4 hónapig tartó minden napos kezelésektől teljesen felépült. Az eredmények hatására elhatározta, hogy megtanulja a Reikit. Elmagyarázták neki, hogy a Reiki japán eredetű, és Japánban is kell, hogy maradjon. Kívülálló nem tanulhatja meg. Azonban hajthatatlan volt, tanulni akaat. Kitartása nagy hatással volt Dr. Hayashira, ezért beleegyezett, hogy tanítja őt. 1936 tavaszán Mrs Takata megkapta a Reiki I. fokozatot. Egy évig Hayashival dolgozott, majd megkapta a II. fokozatot is. 1937 nyarán Takata visszatért Hawaira.

Takata színrelépése jelenti a nyugati Reiki időszámításának kezdetét. A japán belügynek számító és féltve őrzött titokként kezelt Reikit, a mesternő a legszélesebb nyilvánosság elé tárta. Kizárólag az ő vitathatatlan érdeme, hogy ezt az egyszerű ugyan akkor nagyon hatékony gyógyítási módszert nemzeti hovatartozásra való tekintet nélkül megismertette az emberiséggel. Hamarosan Dr. Hayashi és lánya meglátogatták őt, hogy segítsenek a Reikit megalapozni Hawaion. Takata asszony 1938 telén kapta meg a Reiki Mester beavatást.

Ő volt a tizenharmadik, egyben utolsó Reiki Mester, akit Dr. Hayashi beavatott. Egész életében bebizonyította elkötelezettségét a Raiki tanítása és gyakorlása iránt. Hatalmas tanító, és gyógyító vált belőle. 1970-ben Takata asszony Reiki mestereket kezdett képezni. 1980 decemberében Hawayo Takata meghalt, 21 Reiki Mestert hagyva maga mögött az Egyesült Államokban és Kanadában. Nagy hálával tartozunk neki, nem csak a Reiki hagyományok megmentéséért, hanem a Reiki adomány megosztásáért a világ megnyugvásával együtt.

A folytatásban: A Reiki fokazatai

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése