Elkezdjem? Kipróbáljam?


Ezt a fejezetet mindazoknak számom, akik már hallottak a reiki módszerről, de nem tudják eldönteni, hogy merjék e megtanulni, vagy merjék e alternatív gyógymódként kérni, kipróbálni.
Azok, akik meg szeretnék tanulni, világos képet kapnak arról, hogy mit ad a tanfolyam, és hogy a tanfolyam elvégzése után, mit várnak el tőle, ha reikikezelővé válik. Szeretném eloszlatni azt a tévképzetet, hogy a reiki elvégzése után „gyógyítani kell”. Nem kell! Egyéni szuvenír jogod eldönteni, hogy reikikezelővé válsz, vagy csak egyszerűen hatékonyan alkalmazod, mint csatornázó, a reiki energiát akár kizárólag saját célra.
Azok, akik ki szeretnék próbálni, betekintést nyerhetnek a kezelés menetéről, és arról, hogy mit várhatnak el ettől. Így, tisztában lehetnek azzal a fogalommal is, hogy mi a különbség egy sima energetikai kezelés, és egy reikikezelő munka között.

A GYAKORLATI REIKIMUNKA


A reiki alkalmazási területei:

Magát a reiki energiát elsősorban gyógyítási céllal használjuk, de alkalmazási területei ennél sokkal szélesebb körűek. Alkalmazásai lehetővé teszik az energetikai védelem biztosítását, helyiségek, élelmiszerek energiával való feltöltését. Szimbólumai meditációs gyakorlatok, és különböző terápiák során alkalmazható. (bővebben II. Tanfolyam)


A reiki gyógyító célú felhasználása:

Elterjedt általános nézet, hogy a reiki energia intelligens, ezért mindig tudja kinek mi a baja, és a kezelések során mindig a problémára összpontosít, gyógyítja azt. 
Ez az állítás, leegyszerűsítve, de mégis, magyarázatra szorul.


Két tényből indulhatunk ki. Az egyik, hogy a reiki egy gyógyászati módszer, a másik, hogy az élő szervezet egy önfenntartó és öngyógyító rendszer.
Az energia szemszögéből nézve az egészség és a gyógyulási képesség a test életenergiájának mennyiségétől és minőségétől, és az energiavezetékeken való zavartalan áramlásától függ. Ha a fő energiaközpontok energia felvétele optimális, és a fő vezetékekben akadálytalanul áramlik, akkor az energiarendszer problémamentesen működik. Tehát test és lélek egészséges.
Az energia felvételében fellépő zavarok megbontják a harmóniát, ami előbb testi/lelki tünetek, majd később betegségek formájában nyilvánul meg. A befogadó szervezet energiarendszerébe beépülő reiki energia felszámolja az energiarendszer zavarait, aminek következtében a tünetek fokozatosan visszahúzódnak, majd idővel meg is szűnnek.
Az élő szervezet sajátossága, hogy az időnként jelentkező kisebb-nagyobb működési zavarait azonnal igyekszik korrigálni, legyen az testi, vagy lelki síkon. Az egész rendszer harmonikus és optimális működésre törekszik. A kisebb zavarok helyreállítására a szervezet önerőből is képes, de ha a diszharmónia olyan mértékű, hogy önerőből erre már képtelen, akkor külső segítségre van szükség. A külső segítség formája és hatékonysága a fellépő zavarok természetétől függ. Mivel a testi és lelki zavarok hátterében egyaránt az energiarendszer működési zavarai állnak, e zavarok helyreállításában – vagyis a gyógyulás/gyógyítás folyamatának elősegítésében – a reiki, mint tiszta életenergia hatékony eszköznek bizonyul. Annak a belső intelligenciának a tevékenységét támogatja, amelynek feladata az élő szervezet zavartalan működésének biztosítása, s amely valóban tisztában van azzal, hogy mely terület igényli leginkább a segítséget.
Ezért tűnik úgy, hogy a reiki energia határtalan bölcsességgel rendelkezik, és személyre szólóan tisztában van minden ember, sőt minden élőlény testi/lelki problémájával, azaz „tudja”, hogy kinek mire van szüksége.


A reiki kezelés:

Reiki kezelés alatt a tiszta életenergia csatornázását értjük. Ez történhet közvetlenül, azaz kézrátéttel, vagy mentális úton, vagyis távreiki formájában. Reiki kezelést adhatunk önmagunknak, és másoknak is. Önkezelés esetében a reikikezelő saját magát látja el tiszta többletenergiával. Reikivel természetesen nem csak embert, hanem más élőlényeket is kezelhetünk. (növények, állatok)


A reikikezelő, reikicsatorna:

Reikikezelőnek vagy reiki csatornának a reikivel való gyógyító személyt nevezzük. Feladata lényegében annyi, hogy közvetítse, csatornázza a reikienergiát.
A tiszta kozmikus energiával minden élőlény kapcsolatban van az energiaközpontjain keresztül, és abból élete minden pillanatában merít, ám ha fokozottabb mértékben akar hozzájutni, akkor szüksége van egy közvetítőre, aki csatornázza számára azt. Reikicsatona tehát mindenki lehet, aki megkapta a megfelelő beavatást.


A reikikezelő felkészültségéről:

Az elterjedt reikifelfogás szerint a beavatott személy azzal, hogy megkapta a beavatást, máris kellőképpen felkészült a reikivel való munkára, hiszen tudja csatornázni az energiát. Ezen kívül csupán hinnie kell a szeretetenergiában, és majd az elvégzi a munkát, hiszen ő intelligens, tudja kinek mi a problémája. 
Ezzel a felfogással, csak részben érthetünk egyet!

A kezelőnek valóban nincs más dolga, mint hittel vagy hit nélkül közvetíteni a reikienergiát, ám munkája során olyan kérdésekkel találkozhat, melyeket – elsősorban kezeltje érdekében – nem volna szabad megválaszolatlanul hagynia. Gondolunk itt azokra a különböző testi és pszichés érzetekre, melyek a kezelés során fellépő relaxált állapottal, vagy finomenergia-test történéseivel kapcsolatosak.
Éppen ezért, a kezelő alapvető feladatai közé tartozik, hogy minden ilyen összefüggő jelenség hátteréről a legalaposabb felvilágosítással szolgáljon, s ne hagyja kétségek között kezeltjét. Tekintettel arra, hogy a lehetséges történések skálája nagyon széleskörű, a reikit csatornázó személynek a legkülönbözőbb szakterületen kell/kellene némi jártassággal rendelkeznie ahhoz, hogy felkészültnek mondhassa magát.
A felkészült reikikezelő és egy reikicsatorna között a különbséget abban látjuk, hogy még az utóbbi egyszerűen csak a reiki-energia közvetítésére képes, s nem tud mit kezdeni a kezelések alatt felmerülő kérdésekkel, addig az előbbi rendelkezik olyan ismeretekkel, melyek birtokában azokra érdemi választ is tud adni. Aki képzett reikikezelőként kíván fellépni, megfelelő elméleti felkészültséggel kell rendelkeznie, ezt pedig, a beavatás útján nem lehet megszerezni.
A reikicsatorna és a felkészült reikikezelő közé tehát nem tehetünk egyenlőségjelet! A tanfolyamokról csak reikicsatornák kerülnek ki, nem pedig, tudással felvértezett reiki-terapeuták, mert egy hétvégi tanfolyam a legjobb akarattal sem nyújthat ilyen irányultságú képzettséget. A reikivel dolgozni szándékozók munkájuk során így lényegében csak a beavatással nyert emelt szintű csatornázóképességükre hagyatkozhatnak, s rajtuk múlik, hogy reikicsatornából idővel rekikezelővé képezik –e ki magukat, vagy a könnyebb utat választva egyszerűen csupán közvetítői lesznek a tiszta kozmikus energiának. Ám ne feledjük: ha az utóbbit választjuk, őszintén közöljük ezt a kezelendő személlyel, és ne essünk abba a hibába, hogy a felmerülő kérdésekre a „szokásos kitérő válaszokkal és magyarázatokkal” állunk elő. Ezzel, nem csak felkészületlenségünkről adunk tanúbizonyságot, de megtévesztjük a kezeltjeinket is, és nagymértékben hozzájárulunk a reiki, mint gyógyító módszer elfogadásának megnehezítéséhez, sőt annak lejáratásához.


Energiacsatornázás:

Az energiacsatornázás a reiki-energia kézrátéttel, vagy mentális úton történő közvetítése. Amennyiben a kezelő az első szint módszerével dolgozik, nem kell feltétlenül meditatív állapotba kerülnie, akár beszélgethet is a kezeltjével, az energia önmagától áramlik. Ha viszont a reiki csatornázása mentális úton történik, a kezelő részéről a szükséges figyelem fenntartása maximálisan szükséges. (erről a II Tanfolyamon részletesen is beszélünk)
A gyógyító célzattal való alkalmazáskor a kézrátéttel való gyógyítás úgy történik, hogy a kezelő a kezeit ráteszi a kezelendő testrészre, vagy néhány centivel fölé, és pár percig tartja a pozíciót, majd kéztartást vált. Mivel nem a saját energiáit adja át, a kezelés nem kimerítő. A reiki energia automatikusan áramlik, nincs szükség a tevékenység nagyfokú összpontosítására, sőt az energiaáramoltatás annál kedvezőbb, minél kevésbé próbáljuk azt tudatosan befolyásolni.
Reikivel nagyon jó eredménnyel kezelhetünk testi és lelki problémákat egyaránt. A módszer azonban rendszerességet igényel. A reikiterápia hossza megjósolhatatlan. Soha nem tudható előre hány kezelésre lesz szükség, különösen, ha a betegség nem fizikai, hanem krónikus jellegű. Amennyiben pedig lelki probléma van, és olyan tényezők állnak a háttérben, amelyen nem, vagy csak alig lehet változtatni, a reiki kezelések számának meghatározása egyszerűen lehetetlen. A gyakorlat azt mutatja, hogy a reiki kezeléseket addig kell folytatni szünetek beiktatása nélkül, ameddig azok szükségesek. Azaz mindaddig, amíg a probléma fennáll, vagy amíg egyértelműen be nem bizonyosodik, hogy adott esetben a reikivel nem tudunk érdemben segíteni, mert természetesen ilyen esetek is előfordulhatnak.


A reiki és egyéb módszerek:

A reiki bármilyen terápiával vagy kezelési módszerrel összeegyeztethető, legyen az hagyományos gyógymód, vagy más alternatív rendszer technikája. Ne feledjük azonban, hogy a reiki egy teljesen önálló energiagyógyászati rendszer, amelyet ugyan lehet, de nem szükségszerű összetársítani más módszerekkel. Főleg olyanokkal, melyeknek a reikihez semmi közük. Mint pl. az asztrológia, vagy a kártyajóslás. Ezek, más területen nyújtanak hasznos segítséget.
Az energiamunkákkal foglalkozó módszerek és a reiki kapcsolata viszont, teljesen kézenfekvő. A jóga, az akupunktúrás vagy akupresszúrás kezelések, masszázstechnika, ralaxációval és meditációval kapcsolatban is. A kristályokkal végzett gyógyítások és a reikikezelések tökéletesen összehangolhatók. A hegyikristály, az ametiszt, és a rózsakvarc bármilyen reikimunkához használhatóak.


Kezeléssel kapcsolatos megjegyzések:
A rekikezelés soha nem helyettesítheti a szükséges orvosi beavatkozást. Ezt kezelőnek és kezeltnek egyaránt tudnia kell.
A reiki energiával gyógyító személy semmilyen körülmények között nem veheti át az egészségügyi szakember szerepét, és nem avatkozhat be az orvos munkájába.


Komolynak tűnő egészségügyi problémák esetén a reikikezelések felvállalása azon múlik, hogy a panaszos kivizsgáltatta e már magát orvosával. Amíg ezt nem tette meg, ne vállaljuk a kezelését. Amennyiben már igen, és orvosi ellátásban is részesül, akkor a reikikezelés - mint kiegészítő, a gyógyulási folyamatokat erősítő terápia- felvállalható.
Sürgős orvosi ellátást igénylő esetekben ne kísérletezzünk a reikivel, még fájdalomcsillapítás céljából sem. ( pl vakbélgyulladás)
A reikikezelés csak szakszerű orvos ellátás után alkalmazható. (pl. friss törés)
Felszíni sérüléseket (nyílt sebeket, égési sérüléseket) csak néhány cm-es távolságból, érintés nélkül szabad kezelni.
Műtét időtartama alatt ne küldjünk energiát, de a műtétet követően már lehet. A sebészi beavatkozás utáni rendszeres reikikezelés látványosan felgyorsítja a regenerálódás folyamatát.
Terhesség alatt az anyára és a babára is pozitívan hat a rekikezelés.
A rekikezeléshez nem kell levetkőzni, mert az energia számára nem jelent akadályt sem az öltözék, sem a gipsz, sem a takaró, mert a finomenergia testbe épül be.
A terápia során a kezelt részéről elhangzott közléseket annak hozzájárulása nélkül, a kezelő személy semmiképpen ne adja tovább.
A kezelő legyen mindig tudatában annak, hogy nemcsak tevékenysége, hanem minden megnyilvánulása – szavai, gesztusai – befolyásolja kezeltje állapotát.


A reiki egyéb, nem gyógyító célú felhasználása:

Reiki-energiával kristályokat tisztíthatunk, programozhatunk, tárgyakat, élelmiszereket tölthetünk fel, energetikai védelmet biztosíthatunk. Mindezek ismertetésére a kettes tanfolyamon térünk ki.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése